Feminizam i internet: pokreti i javno učešće

Internet je zamišljen kao globalna mreža koja pripada svima i kojom niko ne upravlja. Iako postoji tehnička potreba da neko vodi računa o tome, to ne znači da taj neko posjeduje internet i ima pravo da odlučuje kome će ga (do)pustiti, a kome ne. Feministički principi koji se bave pokretima i javnim učešćem žena na … Continue reading Feminizam i internet: pokreti i javno učešće