Aktuelne teme Feministički internet Globalne teme Lokalne teme Women Rock IT

Feminizam i internet: korištenje tehnologije

Danas, u vrijeme kada je tehnologija grana industrije koja najbrže napreduje, za većinu radnih mjesta potreban je CV koji sadrži stavku „rad na računaru“. Informatička pismenost postala je važan segment pri uživanju blagovremenih informacija, a samim tim sa sobom nosi i prednost pri zapošljavanju. Međutim, pristup internetu i pristup informacijama nije samo skrolanje na pametnom telefonu, ako ga imate jer neke žene ga nemaju.

Patrijarhat i statistika

Patrijarhalne sredine često ne dopuštaju ženama da budu dio informaciono-komunikacionih tehnologija, a pod tim se podrazumijeva da ne koriste niti učestvuju u kreiranju IT industrije. Nerijetki su primjeri gdje žena zažali što je postala dio neke online zajednice jer je izložena ismijavanju, prijetnjama i online nasilju što dalje vodi ka fizičkom nasilju, anksioznosti i na koncu je sprječava da uplovi u vode IT industrije.

Photo:Jell-tech.com

Žene traže svoje mjesto za stolom i u IT sektoru. Korištenje tehnologije često iz hobija prerasta u karijernu opciju. Ali, koliko se žene ohrabruju, potiču i/ili koliko im se dopušta da budu dio ove velike industrije?

Feministički princip interneta koji se zalaže za korištenje tehnologije među ženama glasi:

Žene i queer osobe imaju pravo da kodiraju, osmišljavaju, prilagođavaju, kritikuju i na održiv način koriste IKT i da ponovo koriste tehnologiju kao platformu za kreativnost i izražavanje, kao i da izazovu kulturu seksizma i diskriminacije u svim prostorima.

Istraživanje agencije Gartner[1] pokazuje da je u posljednjih deset godina broj žena na vodećim pozicijama u IT industriji ostao nepromijenjen. Njihov izvještaj o chief information officers (CIO), odnosno IT direktorima i izazovima s kojima se susreću u industriji, pokazao je da je postotak žena u ovoj ulozi 14% još od 2004. godine kada je rodna analiza započeta. Situacija u EU gora je nego u zemljama u razvoju i SAD-u. Gartnerovi podaci pokazuju kako žene zauzimaju 11,2% rukovodećih pozicija u Europi, na Bliskom Istoku i u Africi u usporedbi s 18,1% u Sjevernoj Americi, 13,4% u Latinskoj Americi i 11,5% u Aziji.[2]

IT sektor u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme doživljava ubrzan rast. IT industriju u našoj zemlji karakterišu mlada mala i srednja preduzeća koja su osnovana od 2005. do 2014. godine.[3]
Od 2010.godine pa do danas, ova industrija bilježi rast od 72%.

Bosna i Hercegovina ne zaostaje za svjetskim trendovima kada je u pitanju potreba za radnom snagom u IT sektoru. Godišnja analiza tržišta rada Posao.ba pokazala je za 2013.-2015. godinu da se broj oglasa za pozicije u IT sektoru povećava iz godine u godinu dok broj kadra uporno manjka.

  • Od sedam miliona, koliko je ukupno zaposleno u IT sektoru širom svijeta, samo je 30% žena.

  • Od 1000 žena u Europi koje imaju fakultetsku diplomu, samo njih 29 ima diplomu iz IKT sektora.

  • 63% mladih žena u Bosni i Hercegovini su nezaposlene, a 60% neaktivne na tržištu rada.[4]

  • U 2015. godini ukupno 25% radne snage u IT poslovima činile su žene.[5]

Photo: IT Girls

Iako relativno nova grana ekonomije koja zapošljava sve više ljudi na osnovu njihove učinkovitosti i gdje su svoje radno mjesto pronašle mnoge žene, u istraživanju provedenom 2016. godine zabilježeno je da je u IKT sektoru u BiH bilo zaposleno 29% žena, a 71% muškaraca.

Prema dostupnim podacima Euro-stata u Hrvatskoj je oko 13% žena zaposleno u IKT sektoru. U IT sektoru EU-a u 2016. je radilo više od 1,3 milijuna ljudi, pokazuju podaci Eurostata. Najveći udio žena među zaposlenima u ICT sektoru imala je Bugarska, 26,5 posto. Za njom slijede Rumunjska i Litva, u kojima na žene otpada po 25,7 posto zaposlenih.

Prema istraživanju Europske Unije iz prošle godine, samo 29% žena ima diplomu PMF-a, ili FER-a koja bi im omogućila rad u IT sektoru, a svega 4% njih će se zaista i zaposliti u tom sektoru. Žene također češće napuštaju ovaj sektor, te u njemu ima svega 9% žena preko 45 godina. Da je trend obrnut, europski bruto društveni proizvod bi bio veći 9 milijardi eura godišnje, a i sam IT sektor bi bio profitabilniji jer kompanije koje imaju raznolik menadžment ostvaruju 35% veći povrat svojim vlasnicima. [6]

U mnogim oblastima društva, muškarci su dugo dominirani na liderskim pozicijama. Ova dominacija je bila posebno uočljiva u biznisu, gdje je bilo jako malo žena u upravnim odborima i na ključnim menadžerskim funkcijama. Tokom proteklih par desetljeća, sve je veći broj žena na menadžerskim pozicijama u gotovo svim industrijama. Istraživanje provedeno 2008. godine (Apostolidis i Ferguson, 2009) pokazalo je da je procent žena na menadžerskim pozicijama u konstantnom porastu, od 13,8% u 1950., do 26,1% u 1980. do preko 50% u današnje doba.
Uprkos brojnim primjerima žena koje uspješno upravljaju i nekima od najvećih svjetskih kompanija, njihov udio u odnosu na muške kolege i dalje je u manjini u poduzetničkim aktivnostima. Ipak, stanje se mijenja, a samim time i brojke. Žene menadžerice u Bosni i Hercegovini u 2017. godini ostvarile su 3,2 milijarde KM prihoda, rezultat je istraživanja “Žene u biznisu” koji zajednički provode Poslovne novine i LRC BIS.

Od ukupnog prihoda, 793 miliona ostvarena su kroz izvoz proizvoda i usluga dok je ukupna ostvarena dobit 205 miliona KM. Ovi podaci najbolji su dokaz da su žene menadžerice značajan faktor bh. ekonomije, a njih ukupno 149 na čelu su nekih od najuspješnijih kompanija. Od 787 kompanija koje su ušle u projekat “100 najvećih u BiH”, a čine ga velika, srednja i mala preduzeća po izvozu, dobiti, prihodima i investicijama gotovinskog toka, 19 posto čine kompanije na čijem čelu su žene menadžerice. One upošljavaju 14.804 osobe što je 11 posto u odnosu na ukupan broj firmi u projektu. Istovremeno, žene menadžerice ostvaruju 11 posto ukupnog prihoda bh. privrede te po 12 posto izvoza i dobiti. Gledajući ove podatke u kontekstu zastupljenosti po entitetima, žene manadžerice su na čelu 18 posto kompanija iz FBiH i 20 posto kompanija iz RS.

Žene. IT. borba. uzori

Kada se odmaknemo od poražavajuće statistike i krenemo podizati svijest okolini, kako bi shvatili koliko je važno da djevojčice imaju jednak pristup tehnologiji kao i dječaci, učinit ćemo ih konkurentnim na tržištu rada. Važno je, za sve djevojčice, da imaju pravo izbora i jednake mogućnosti kako bi se mogle odlučiti za IT sektor.

Neke od žena su davno zakoračile u ovaj svijet i one su danas uzor svim djevojčicama, djevojkama i ženama. Žene i dalje izazivaju iznenađenje okoline kada je u pitanju njihov uspjeh u IT sektoru, ali tehnologija i njen napredak nisu rezervisani samo za muškarce i upravo su veliki koraci žena kroz historiju omogućili rad i korištenje tehnologije kakvu poznajemo danas.

Zahvaljujući uzorima iz prošlosti, ali i današnjim moćnim ženama svijeta koje hrabro koračaju IT industrijom svijest da je svijet računara rezervisan samo za muškarce postpeno se razbija.

Britanska matematičarka Ada Lovelace sebe je nazivala analitičarkom i metafizičarkom, svoj je pristup opisala poetičnom znanošću, a u povijesti je zapamćena kao prva računalna programerka. Dizajn plakata: Nejra Durmišević

Mnoge organizacije i grupe pokušavaju promijeniti status quo, uključujući više žena u tehnologiju, znanost, inženjerstvo i matematičke poslove te im pomažući da tamo i ostanu.

Jedna od tih organizacija je Girls in Tech, globalna mreža s ograncima u Kini, Velikoj Britaniji, Grčkoj, Francuskoj, Čileu i SAD-u koja pokušava povećati vidljivost žena u tehnologiji. GIT osigurava sredstva i organizuje događaje na kojima promoviše dostupnost poslova u ovoj industriji. Jedna od vodećih organizacija je  i BCS (British Computer Society) Women, posvećena zapošljavanju žena u tehnološkim strukama. U svijetu postoji i inicijativa #5smallsteps kojoj je cilj povećati vidljivost i utjecaj žena zaposlenih u tehnologiji, kao i Wise, projekt posvećen povećanju rodne ravnopravnosti u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. [7]

Žene, osim što imaju pravo da se školuju i rade u IT sektoru, imaju mogućnost i da se kritički odnose prema njemu, te da se u njegovom prostoru odupiru seksizmu i diskriminaciji. Neka od istraživanja pokazala su da žene brzo napuštaju IT sektor zbog nemogućnosti napredovanja i/ili nejednakog plaćanja u odnosu na muške kolege.

POVEZANO

Feminizam i internet: pristup informacijama

Autorica: Erna Ključić (One World Platform)

Ovaj tekst je dio serije tekstova o Feminističkim principima interneta i finansiran je od strane APC (Association for Progressive Communication).

[1] Web stranica Gartner agencije: https://www.gartner.com/en

[2] 29.5.2018. sa: http://www.voxfeminae.net/2014/item/3233-zene-i-tehnologija-spor-napredak-i-inicijative-koje-ga-pokusavaju-ubrzati ;

[3] 29.5.2018. sa: http://marketmakers.ba/bundles/websitenews/gallery/files/15/1484738527Rodna_ravnopravnost_u_IT_sektoru_u_BiH.pdf ;

[4] 29.5.2018. sa: http://itgirls.ba/ ;

[5] 29.5.2018. sa: https://www.ncwit.org/ ;

[6] 29.5.2018. sa:   http://www.womeninadria.com/najmocnije-zene-u-it-sektoru/ ;

[7] 29.5.2018. sa: https://www.theguardian.com/technology/2014/may/14/women-technology-inequality-10-years-female ;