Aktuelne teme Feministički internet Feminizam i ... Feminizmi

Feministički principi interneta v 2.0

Razgovor o Feminističkim principima interneta organizovan je u Sarajevu, u prostorijama Networks-a u četvrtak, 26. januara, a ideja koja stoji iza diskusije bila je pružanje okvira ženskim pokretima da se oblikuju i istražuju pitanja u vezi sa tehnologijom. 

Powered by:

 

Cilj ovih razgovora bio je podići svijest oko korištenja tehnologije i obogatiti već postojeće principe sa lokalnom stvarnošću i bosanskohercegovačkim kontekstom. Moderatorica razgovora bila je Valentina Pellizzer. Iako su razgovori bili participativne prirode, publika je otvoreno podijelila iskustva i mišljenja o feminističkim principima interneta, a tok konverzacije je vodio otvaranju prostora za razgovor o budućim zajedničkim inicijativama, kao i feminističkim IKT inicijativama.

Za sve one koji_e su se družili_e s nama, ali i za one koji_e nisu bili_e tu donosimo Feminističke principe interneta verzija 2.0 online:

Feministički internet ima za cilj osnaživanje što većeg broja žena i queer osoba – u svoj našoj različitosti – kako bismo u potpunosti uživali/e naša prava, upustili/e se u igru i tražili/e zadovoljstvo te razoružale patrijarhat. To doprinosi integraciji naših različitih realnosti, konteksta i specifičnosti – uključujući uzrast, invaliditet, seksualnost, rodne identitete i izražaje, socio-ekonomske položaje, politička i vjerska uvjerenja, etnička porijekla i rasne oznake. Sljedeći principi ključni su u procesu stvaranja feminističkog interneta.

I Pristup

Pristup internetu

Početni korak feminističkog interneta jeste omogućavanje što većem broju žena i queer osoba univerzalan, prihvatljiv, pristupačan, neuslovljen, otvoren, smislen i ravnopravan pristup internetu.

Pristup informacijama

Podržavamo i štitimo neograničeni pristup informacijama koje su relevantne za žene i queer osobe, a naročito informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, zadovoljstvu, bezbijednom abortusu, pristupu pravdi i LGBTIQ pitanjima. Ovo uključuje različitost po pitanju jezika, sposobnosti, interesa i konteksta.

Korištenje tehnologije

Žene i queer osobe imaju pravo da kodiraju, osmišljavaju, prilagođavaju, kritikuju i na održiv način koriste IKT i da ponovo koriste tehnologiju kao platformu za kreativnost i izražavanje, kao i da izazovu kulturu seksizma i diskriminacije u svim prostorima.

    

II  Pokreti i javno učešće

Otpor

Internet je prostor u kojem se pregovara, o društvenim normama, u kojem se one ostvaruju i nameću, često kao produžetak drugih prostora koje su oblikovali patrijarhat i heteronormativnost. Naša borba za feministički internet jeste ona borba koja se nastavlja na naš otpor u drugim prostorima, javnim, privatnim i onim između.

Transformativni prostor

Internet je transformativni politički prostor. On pomaže nastajanju novih formi građanstva koje omogućavaju pojedincima/kama da traže, konstruišu i izraze sebe, rodove i seksualnosti. To uključuje povezivanje preko granica, zahtijevanje odgovornosti i transparentnosti te stvaranje mogućnosti za održivu izgradnju feminističkog pokreta. 

Odlučivanje o upravljanju internetom

Vjerujemo u osporavanje i izazivanje patrijarhalnih prostora i procesa koji kontrolišu upravljanje internetom, kao i u postavljanje što više feministkinja i queer osoba na mjesta donošenja odluka.  Želimo da demokratizujemo donošenje politika koje utiču na internet, kao i difuznu moć i vlasništvo nad globalnim i lokalnim mrežama.

  

III Ekonomija

Alternativne ekonomije

Posvećene smo propitivanju kapitalističke logike koja gura tehnologiju ka daljnjoj privatizaciji, profitu i korporativnoj kontroli. Radimo na stvaranju alternativnih oblika ekonomske moći koja je zasnovana na načelima saradnje, solidarnosti, zajedničke svojine, ekološke održivosti i otvorenosti.

 Slobodni i otvoreni izvorni kod

Posvećene smo stvaranju tehnologija i eksperimentisanju s njima, uključujući i digitalnu sigurnost i bezbijednost, te korištenju alatki, platformi i softvera s otvorenim i slobodnim izvornim kodom (FLOSS). Promocija, dijeljenje i razmjena znanja o korištenju FLOSS-a centralni je element naše prakse.

 

IV Izražavanje

Jačanje volumena feminističkog diskursa

Tražimo za sebe moć interneta da bismo pojačale volumen ženskih narativa i životnih realnosti. Postoji potreba za odupiranjem državi, religioznoj desnici i drugim ekstremističkim snagama koje monopoliziraju diskurs o moralu i moralnosti, istovremeno utišavajući feminističke glasove i progoneći zaštitnice/ke ljudskih prava žena.

Sloboda izražavanja

Branimo pravo na seksualno izražavanje jer je ono dio pitanja slobode izražavanja koje nije manje važno od pitanja političkog ili vjerskog izražavanja. Žestoko se protivimo naporima državnih i ne-državnih aktera da kontrolišu, nadziru, regulišu i ograničavaju feminističko i queer izražavanje na internetu korištenjem tehnologije, zakonodavstva ili nasilja. Ovo smatramo dijelom šire političke agende koja promoviše moralnost, cenzuru i hijerarhizaciju građanstva i prava.

 Pornografija i “štetni sadržaji”

Razumijemo da je pitanje online pornografije pitanje djelovanja, saglasnosti, moći i rada. Odbacujemo jednostavne kauzalne veze između korištenja pornografskih sadržaja i nasilja nad ženama. Također, odbacujemo krovni termin “štetni sadržaj” kada se odnosi na izražavanje ženske i transrodne seksualnosti. Podržavamo preuzimanje kontrole nad alternativnim erotskim sadržajima i stvaranje istih na način koji se suprotstavlja dominantnom patrijarhalnom pogledu i koji postavlja želje žena i queer osoba u centar.

 

 V Djelatnost

Saglasnost

Ukazujemo na potrebu za izgradnjom etike i politike saglasnosti u kulturi, dizajnu, politikama i uslovima za pružanje usluga na internet platformama. Uslov za žensku djelatnost leži u njihovoj sposobnosti da donose informisane odluke o tome koje će aspekte svojih javnih ili privatnih života podijeliti na internetu.

Privatnost i podaci

Podržavamo pravo na privatnost i na potpunu kontrolu nad osobnim podacima i informacijama na internetu na svim nivoima. Odbacujemo praksu država i privatnih kompanija da koriste podatke s ciljem ostvarivanja profita i manipulacije dešavanja na internetu. Praćenje i nadzor su alatke koje je patrijarhat koristio kroz historiju za uspostavljanje kontrole nad ženskim tijelima, nad govorenjem i aktivizmom. Podjednaku pažnju posvećujemo praksama nadzora i praćenja koje sprovode individue, privatni sektor te državni i ne-državni akteri.

Memorija

Imamo pravo na upražnjavanje i zadržavanje kontrole nad vlastitim osobnim historijama i memoriji na internetu. To uključuje i mogućnost pristupa svim našim osobnim podacima i informacijama na internetu, kao i mogućnost kontrole nad tim podacima, uključujući i informaciju ko im može pristupiti i pod kojim uslovima te mogućnost da ih zauvijek izbrišemo.

Anonimnost

Branimo pravo na anonimnost i odbacujemo sve zahtjeve za ograničavanje anonimnosti na internetu. Anonimnost nam omogućava slobodu izražavanja na internetu, naročito kada se govori o rušenju tabooa o seksualnosti i heteronormativnosti, eksperimentisanju s rodnim identitetima i kreiranju sigurnosti za žene i queer osobe koje su izložene diskriminaciji.

Djeca i mladi

Tražimo da se glasovi i iskustva mladih uključe u donošenje odluka o sigurnosti i bezbijednosti na internetu te da se promoviše njihova sigurnost, privatnost i pristup informacijama. Mi prepoznajemo pravo djece na zdravi emocionalni i spolni razvoj koji uključuje i pravo na privatnost i pristup pozitivnim informacijama o seksu, rodu i seksualnosti u ključnim periodima njihovih života.

Online nasilje

Tražimo od svih stakeholdera na internetu, uključujući korisnike/ce, donositelje/ice politika i privatni sektor, da obrate pažnju na pitanje uznemiravanja na internetu i nasilja vezanog za tehnologiju. Napadi, prijetnje, zastrašivanje i nadziranje s kojima se suočavaju žene i queer osobe su stvarni, štetni i alarmantni, i dio su šireg pitanja rodno zasnovanog nasilja. Naša je kolektivna odgovornost da se suočimo s ovim i eliminišemo nasilje zauvijek.

Ukoliko imate prijedloge za proširenje ili dopunu postojećih principa pišite nam na redakcijski mail.

Pripremila: Erna K.