Aktuelne teme Feminizam i ... Feminizmi

Animirani video: “Stanje naših feminističkih pokreta”

Animacija “Stanje naših feminističkih pokreta” prva je animacija iz “Pokreta Sparks”- serije animacija koje istražuju ključne teme pokreta zarad pravde i oslobođenja, kao i potrebe za integrisanim i koherentnim pristupom koji se prožima kroz različite lokacije, agende i strategije.

Ko je autor animacije?

Ova animirana serija dizajnirana je kako bi podstakla nastavak angažmana i rasprave o ključnim pitanjima istaknutim na 13.  međunarodnom forumu AWID, te da inspiriše angažman članova AWID-a i saveznike, za koje se nadamo da će i dalje voditi dijalog u svojim zajednicama. Drugi dio serije će uskoro biti pušten i biti će fokusiran na okoliš i klimatske promjene.

AWID je međunarodna, feministička, članska organizacija koja se zalaže za postizanje ravnopravnosti spolova, održivog razvoja i ljudskih prava žena.

“Nije samo vrijeme promijenilo nas, mi smo, također, promijenili/e vrijeme” -Bella Abzug

Posljednjih godina vidjeli smo ogromne valove feminističkih akcija širom svijeta koji su potaknuli maštu i vatru iskusnih, ali  i novih aktivista. Feministi/ce širom svijeta se pitaju: “Kamo vodi ovaj trenutak? Koji je feministički dnevni red koji pokret želi nametnuti?” Feministički pokreti već desetljećima organizuju i grade moć, i ovo je taj trenutak-  za izgradnju te moći, procijeniti prošle strategije i taktike, te obnoviti i ponovno osmisliti naš kolektivni rad. (Awid.org)

“Feministički pokreti nisu ponudili samo otpor, kritiku i analizu, nego su predložili, kreirali i izgradili intencionalne feminističke realnosti.”

Kako stoji snažna feministička organizacija danas?

Nekoliko primjera transformativnih radnih pokreta u stvaranju feminističkih stvarnosti:

  • Regionalne mreže, kao i mnoge druge, razvile su autentične i holističke mehanizme zaštite, duboko ugrađujući održivost, samouprave i kolektivnu skrb unutar naših načina rada, institucija i osobnih života.
  • Pokreti diljem svijeta rade na pravim prijelazima iz kapitalizma i patrijarhata, kao i na izgradnji prema budućnosti bez fosila. Domaće feministice i dalje igraju bitne, jedinstvene uloge u obrani svoje zemlje i prirodnih resursa. Oni su svoje tradicionalno znanje i iskustvo koristili u rješavanju klimatskih promjena unutar svojih lokalnih zajednica.
  • Kurdske žene su u praksi provele filozofiju samoobrane i društvene revolucije, uspostavljajući ženske gerilske skupine, zadruge, vijeća i druga tijela diljem Kurdistana i dalje. One izazivaju nacionalnu državu i prigrlile su pravu akciju i autonomiju, dok odbacuju patrijarhat, kapitalizam, kolonijalizam i rasizam.

Šta trebamo činiti dalje?

Uprkos ovim konkretnim i moćnim postignućima, niz faktora ograničio je kolektivnu snagu naših feminističkih pokreta u posljednja dva desetljeća.

Sada, više nego ikada prije, postoji potreba za širokim i dubokim promišljanjem o stanju naših feminističkih pokreta, potrebno je osvježiti naše pretpostavke i akcije zasnovane na političkim stvarnostima današnjice.

Pripremila: Erna K.

Izvor: AWID.org