Aktuelne teme Lokalne teme

#nijednaženasama

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, ove godine obilježava se sa temom „Postizanje 17 ciljeva za budućnost kakvu želimo“. Tema je odabrana u skladu sa nedavno usvojenim ciljevima održivog razvoja širom svijeta, za period do 2030.godine, a koji se odnose na inkluzivnost društava za sve i uključuju osobe sa invaliditetom. Takođe se obilježava i desetogodišnjica Konvencije o pravima osoba s invalditetom UN. 

Agenda 2030 je plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj i isti se odnosi na sve zemlje i treba dosegnuti sve ljude. Niko ne bi trebao biti izostavljen. Svi ljudi bi trebali biti u mogućnosti da utiču na svoju situaciju i da se osjećaju uključenim. Ovom agendom želi se smanjiti nejednakost i ona ističe da niko ne bi trebao biti diskriminiran na osnovu godina, spola, invalidnosti, religije ili etničke pripadnosti.

Osobe sa invaliditetom su najbrojnija manjinska grupa na svijetu, koja prema statistici Svjetske zdravstvene organizacije obuhvata 15% populacije. Osobe sa invaliditetom se susreću sa mnogobrojnim preprekama za učešću u svim društvenim sferama, iako je u našoj državi ratificirana Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija i Opcioni protokol uz Konvenciju još 2010.godine.

U septembru ove godine, osobe s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine su prvi put predstavile Alternativni izvještaj o pravima osoba sa invaliditetom, koji je dokaz njihovih sposobnosti, znanja i umijeća i konstruktivan doprinos poboljšanju stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Osobe sa invaliditetom imaju pravo i stalno podsjećaju državu na svim njenim nivoima da moraju biti uključene u sve društvene aktivnosti, ne samo kao posmatrači i krajnji korisnici, već i kao kreatori odluka. Jedan od osnovnih preduslova za ravnopravno učešće predstavljaju adekvatna ortopedska i asistivna pomagala, te tehnologije koje osiguravaju temelj nezavisnog i aktivnog življenja na jednakim osnovama sa svim ostalim građanima društva.

S ciljem poboljšanja stanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom, pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom iz Bijeljine, Tuzle, Doboja, Mostara i Sarajeva, provodi kampanju od javnog interesa pod imenom #PonosniNaSebe kako bi uticalli na podizanje svijesti javnosti o pravima i sposobnostima osoba sa invaliditetom i o doprinosu društvu koji mogu dati jednako kao svi građani u BiH.

#Sarajevo

Povodom 3. decembra – Međunarodnog dana žena sa invaliditetom, Ženska mreža Bosni i Hercegovini je u okviru 16. dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja organizovala mirnu uličnu akciju u Sarajevu te na taj način pokušala dati simboličan doprinos kampanji Niti jedna žena nevidljiva!

Osim Ženske mreže akciji su prisustvovale i Mreža žena sa invaliditetom BiH i Mreža Posebne Mame. Ženska mreža BiH  zajedno sa partnerima na ovaj način izražava svoju solidarnost sa ženama i djevojčicama sa invaliditetom, te pruža maksimalnu podršku svim našim zajedničkim zalaganjima u eliminaciji svih oblika nasilja i diskriminacije prema ženama i djevojčicama sa invaliditetom i njihovim porodicama.

#Tuzla

U povodu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Tuzli su održane brojne aktivnosti kojima su članovi udruženja koja okupljaju djecu i osobe sa smetnjama u razvoju željeli skrenuti pažnju na svoj položaj, te pokazati da su dio društva, da su sposobni da se školuju,  žive i rade u zajednici od koje ne očekuju ništa više osim da ih prihvati!

Udruženje roditelja djece i osoba sa smetnjama u razvoju „Malo srce“ u saradnji sa udruženjem „Korak po korak“ i Inicijativnom grupom za aktivno starenje MZ Batva organiziralo je izložbu ručnih radova te prezentiralo program „Socijalna inkluzija i zapošljavanje osoba s invaliditetom“, a sve u povodu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obilježava 3. decembra.

„Jako teško ide prevazilaženje predrasuda prema osobama sa invaliditetom. Naročito teško se uklapaju osobe sa intelektualnim poteškoćama koje je teško i teže zaposliti nego osobe sa tjelesnim oštećenjem. Ono što ja sa ponosom želim predstaviti danas jeste da smo mi dva radnika već oposlili kao osobe sa invaliditetom, u ponedjeljak ide upošljavanje još dvije djevojke, a nastojimo i ove druge koje smo angažovali u edukaciju uposliti“, izjavila je Enisa Šehić, koordinatorica udruženja „Malo srce“.

Osobama okupljenim u udruženju „Malo srce“ druženje i edukacija puno znači, te se rado odazivaju i na promotivne izložbe i radionice.

osobe-sa-invaliditetom

Svesrdnu podršku udruženju pruža i Inicijativna grupa za aktivno starenje mjesne zajednice „Batva“ čije članice rado prisustvuju prodajnim izložbama i organiziraju druženja sa članovima uduženja „Malo srce“ i „Korak po korak“.

„Radimo svašta po malo. Uglavnom preokupacija nam je radionica kulinarstva, dekupaž i sad smo nabavili šivaću mašinu i sad ćemo da šijemo jer se spremamo za sajam koji organizuje gradski Crveni križ“, kazala je Dragica Simić, voditeljica Inicijativne grupe.

Aktivnosti povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom organizovane su i u Centru za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla pod nazivom „Jednaka prava za sve“.

„Naši gosti su učenici osnovne škole Miladije koji sarađuju s nama u ovakvim aktivnostima. Radionica treba da pokaže jednake mogućnosti učenika iz redovitih škola i naših učenika iz Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju koji ih pohađaju“, izjavila je Jasmina Jovanović Mešković, nastavnica.

#16danaaktivizma #vidljiva #nevidljiva

Izvori: Buka.com, RTV Slon

Photo credits: Fondacija CURE, RTV Slon