Lokalne teme Online nasilje Take back the tech

Izvještaj o nasilju nad ženama na internetu proizveo nasilje nad ženama na internetu

U sljedećih nekoliko rečenica možete pronaći tačke za promišljanje odgovora na pitanje, Gdje borba protiv nasilja na internetu nad ženama trenutno stoji, koliko nam je ostalo da shvatimo borbu, i koliko nam je ostalo da shvatimo nasilje.

Tačke su nastale kao primjedba na internet pompu o UN Women Izvještaju o cyber nasilju nad ženama i djevojčicama.

Kada govorimo o nasilju nad ženama na internetu, govorimo o najmanje dva odnosa: onaj u kojem je žena žrtva nasilja, i onaj u kome žena, koristeći internet, poziva na osvještenje o tom nasilju. Jedan ne mora ekskluzivno da proizilazi iz ili utječe na drugo. Forme u kojima se ovi odnosi ostvaruju su mnoge.

Činjenica da je online nasilje postalo međunarodno politički prepoznato svakako je vrijedna činjenica. Ona neinformisanima daje globalnu priliku da postanu svjesni jednog problema koji ne mora nužno, ali je veoma često, dio svakodnenice. Informisanima daje priliku da promišljaju van, okolo, i unutar same tvrdnje da se nasilje nad ženama na internetu treba zaustaviti.

Unutar tako postavljenih odnosa, nekoliko fenomena čini se vrijednim spomena.

1. Nasilje nad ženama na internetu je svakodnevno 

Osim osobnih iskustava i medijskih izvještaja, tu su istraživanja i drugi izvori koji ga dokumentuju. 

2. Nasilje nad ženama na internetu postaje prepoznato unutar međunarodnih struktura

UN Women i UNDP objavile su ovog septembra prvi Izvještaj o cyber nasilju nad ženama i djevojčicama u suradnji sa  Working Group on Broadband and Gender oformljenom 2010. godine, ITU, te drugim članovima i članicama UN mreže. 

ali,

3. Nasilje nad ženama na internetu je više od žene žrtve: ono je sveprisutan litmus papir za globalno stanje uma

Pri tome nasilje nad ženama na internetu nije fokus sam po sebi. Vrijedno se boriti protiv nasilja na internetu ne samo da bi se ono zaustavilo. Vrijedno se boriti protiv nasilja na internetu jer je internet najumreženija platforma čiji su potencijali za mobilizaciju prevazišli svaku fizičku formu. Takva globalna kampanja može roditi efektne forme borbe primjenjive ne samo lokalno, već i osobno. Granica između javnog i privatnog tako briše sama svoj razlog za postojanje i postaje pravo mjesto osnaženja, van dominantnih struktura. Uz to, dižu se i nasilni glasovi, poput ovog, koje treba čuti kako bi borba ojačala. 

4. Osnaživanje žene unutar instance nasilja na internetu ne vrijedi ničemu ako se nasilje ne propituje već uzima zdravo-za-gotovo.

Instanca nasilja na internetu može da proizvede aktivističke kampanje koje zalaze dublje u osobna iskustva više žena. Na nasilje se treba skrenuti pažnja, ali ga treba definisati i razjasniti ga kontekstualno: nikada sa ciljem opravdanja nasilja, već sa ciljem potrage za prevencijom koja uništava patrijarhalne granice.

5. Nasilje nad ženama na internetu treba, uz pomoć medija, da prevaziđe samo sebe.

Izjava da se treba boriti protiv nasilja nad ženama na internetu kao takva odgovara partrijarhalnim normama žene kao nezaštićene, slabašne, podložne nasilju. Ova izjava treba biti ispunjena sadržajem koji transformira te patrijarhalne norme u platofrme koje ne osnažuju samo nakon traume, već je preuzimaju kao problem čiji se uzroci trebaju istražiti, poantirati i uništiti iz korijena.

Feminizam nije isti za svakoga, ali svaki feminizam ima zajednički osnovni princip: da je u mogućnosti da osigura okolinu za svaku ženu i djevojčicu da bude ono što jeste.