Lokalne teme

Javni poziv na program ženskih studija

Osnovni obrazovni program ženskih studija “Žarana Papić” će biti organiniziran od strane Udruženja Žene ženama

Ženske studije  su interdisciplinarni studij o ženskim temama, alternativni vid obrazovanja i mjesto ženskog pogleda na društvene discipline. To je siguran prostor za otvorenost i kritičnost u uspostavljanju veze između teorije i aktivizma. Ženski studij je i mjesto podrške i mjesto obuke. Baviti se temama roda, identiteta, ženskih ljudskih prava, pravednosti i sigurnosti znači posvetiti se istraživanjima mehanizama društvene marginalizacije.
 
Ženski studij nudi učenje kao slobodu i vlastitu kreacije, osposobljavanje za naučni rad i aktivistički angažaman, informacije i nove načine sticanja znanja u teorijskom.
 
Kurs „Žene i politika: pitanje roda u političkoj teoriji je zamišljen kao uvod u načela i prakse ženskostudijskog programa iz feminističke i aktivističke prakse  a čine ga  tri kolegija:
 
·         Politički sistem Bosne i Hercegovine- Saša Gavrić
 
·         Politička participacija i rodna perspektiva- Nuna Zvizdić
 
·         Sigurnost i rodno zasnovano nasilje- Mirjana Musić
 
Metodologija: Kurs će pratiti interaktivni model i “temeljni pristup’’ kroz 12 radionica, organizovanih dva puta mjesečno u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim sesijama u trajanju od tri sata. Učesnice/i će steći neka praktična i teorijska znanja, a zatim primijeniti to u finalnom zadatku.
 
Rezultat: Glavni rezultat će biti finalni tematski esej (istraživanje ili aktivnost), koji će biti pripremljen pojedinačno po svakom učesniku/ci. Tema                        za esej će biti izabrana od strane učesnika/ca bilo u skladu s interesima, ili s popisa tema koje daje voditelj/voditeljica kolegija.
 
Trajanje programa :                                                     
Prvi ciklus: mart-maj 2014.
Drugi ciklus: septembar- novembar 2014.
Mjesto: Kuća ljudskih prava, Dolina 1
 
Prijaviti se mogu svi zainteresirani/e, bez obzira na spol, nacionalnu ili političku pripadnost, u ured Udruženja Žene Ženama, Dolina 1, Sarajevo, od 01. do 28. februara 2014.,od ponedeljka do petka od 09:00 do 16:00 sati.
 
Za više informacije možete zvati na tel. 033 219 640   ili poslati svoju aplikaciju putem maila na: zene2000zenezenama.org (Kontak osoba: Indira Mujić)