Lokalne teme Sex

Konkurs za lične i coming out priče u BiH

Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa organizacijom Kvinna till Kvinna poziva sve biseksualke i lezbejke da pošalju svoje priče!

Biseksualke i lezbejke u Bosni i Hercegovini, kao dio šire LGBT zajednice, su diskriminisane na dva osnova: prvo, kao žene u patrijarhalnom društvu i drugo zbog seksualne orijentacije u heteronormativnom društvu. Nadalje, biseksualne žene se suočavaju s diskriminacijom i predrasudama koje dolaze iz same LGBT zajednice: biseksualnost se često smatra “fazom”, kao i optužbama da perpetuiraju društvenu opresiju kroz negiranje njihovog lezbejskog identiteta. Pored fizičkog nasilja prema biseksualkama i lezbejkama, evidentna je i druga vrsta diskriminacije: ignoriranje životnog stila biseksualki i lezbejki i njihova nevidljivost u bosanskohercegovačkom društvu.

Teme su: lezbejski/biseksualni identitet, drugost i drugačijost, ne(prihvatanje); unutrašnji svijet: strahovi s kojima se suočavaju, stid, oprez, ali i hrabrost, sloboda i, konačno, coming out. Priče će biti objavljene u publikaciji krajem 2012. godine, koja će – pored ličnih i coming out priča, sadržavati i intervjue sa biseksualkama i lezbejkama. Ova publikacija će biti doprinos povećanju dostupnosti autentične literature u Bosni i Hercegovini koja se bavi životom i problemima neheteroseksualnih žena.

Koja može učestvovati?
Konkurs je otvoren za sve biseksualke i lezbejke iz Bosne i Hercegovine, bez obzira na godine, porijeklo, socijalni status, obrazovanje, politička uvjerenja… Naročito ohrabrujemo biseksualke i lezbejke iz manjih bosanskohercegovačkih gradova da nam pošalju svoje priče.

Kako učestvovati?
Jednostavno pošalji svoju priču na jednu od navedenih tema. Zvanični kriterij podrazumijeva najmanje 8000 znakova, bez automatskog formatiranja, pisanih fontom 12pt Times New Roman,  razmakom između redova od 1,5, bez uvlačenja reda i margina. Pored priča, možeš slati i svoje fotografije, crteže, pjesme i sve što smatraš da može postati dio publikacije koja svjedoči o životu biseksualki i lezbejki u Bosni i Hercegovini.

Kako se prijaviti?
Svoje priče pošaljite do 30. septembra 2012. godine na mail emina@soc.ba. Na ovaj mail možete slati i sva dodatna pitanja. Naš cilj je da objavimo najmanje 15 priča, ali, ovisno o rezultatima konkursa, moguće je objavljivanje i većeg broja priča.
O rezultatima konkursa prijavljene će biti obaviještene 5. oktobra 2012. godine.

Za objavljene članke nije predviđen honorar.

Ilustracija: flickr.com