Liderke Lokalne teme

Na kafi sa Senkom Kurt

U sklopu aktivnosti 'ŽENE ZAKUHAJTE LOKALNE IZBORE!!!' upriličena je kafa sa Senkom Kurt, glavnom i odgovornom urednicom Radija Stari Grad (RSG). Na kafi je bilo prisutno tridesetak predstavnica/ka nevladinih organizacija i političkih partija.

Uvodnu riječ dala je moderatorka sesije, Senka Kurt. Osvrnula se na ulogu žene u našem društvu kroz primjere supruga tri predsjednika Predsjedništva BiH. Rijetke od nas su ikada vidjele te žene, a tvrdnja jedne od njih koja je odabrala da bude nezaposlena jer "samo djeca nezaposlenih majki mogu biti uspješna", svakako treba biti tema podrobnije analize.

Žene u javnom životu su prisutne, ali im nedostaje znatno bolji PR. Osobe koje obnašaju visokopozicionirane funkcije, moraju imati spremne odgovore na pitanja. Neiskustvo i neinformisanost na takvim pozicijama  može skupo da košta.

Nakon uvodnog izlaganja riječ su uzele kandidatkinje za načelnice opština i opštinska vijeća. Rasprava koja je uslijedila otvorila je više pitanja nego što je ponudila odgovora. Našu 'političku scenu' karakteriše 'širina' predizbornih obećanja. Za primjer možemo uzeti ekonomski procvat, bolju uključenost mladih i sl. To su često korištene predizborne floskule koje redovno ostaju bez pripadajućih i neophodnih objašnjenja načina na koje će se to desiti. Nažalost, možemo konstatovati da je to obrazac u koji se uklapaju i političarke.

Političarke moraju poraditi na svojoj reprezentaciji i moraju izbjeći kvaziodgovornost prema društvu koja se ogleda u nespremnosti da se prihvate obnašanja odgovornih funkcija. To je izazov o kome muški kandidati znatno rijeđe razmišljaju.

Kafu sa Senkom Kurt upriličile su Fondacija CURE i Infohaus uz podršku Centra Civilnih Inicijativa, a u sklopu osnaživanja političke uloge žene „101 razlog za ženu na lokalnim izborima“.