Aktuelne teme Liderke Lokalne teme

Ženska alternativna vlada – glasaj!

Helsinški parlament građana Banja Luka inicijator je ideje o Ženskoj alternativnoj vladi. U proteklom periodu održano je deset sastanaka u različitim gradovima BiH gdje su se prikupljali prijedlozi za ministarstva i ministrice. I same/i možete uticati na sastav vlade ako ispunite anketu. Glasanje traje do 20. avgusta tekuće godine.

Ženska alternativna vlada želi da bosanskohercegovačkoj javnosti skrene pažnju na žene  sa izuzetnom profesionalnom reputacijom među nama, koje su spremne da učestvuju u javnom dijalogu i pomognu da Bosna i Hercegovina postane bolje društvo. Od vlade se očekuje da podstakne aktivniji angažman žena na javnoj političkoj sceni.

Izvor: zenskastranapolitike.hcabl.org